6/7/17

Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Υλικό)

http://axia.edu.gr/wp-content/uploads/2015/05/aksiologisi_panelliniwn_2015-e1432027582892.jpg
πηγη
Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Υλικό)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Π.Π.Ε.) &
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ:


·         Τα έντυπα που ακολουθούν έχουν ως μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στη δημιουργία Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.).
·         Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία παρά όργανα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
·         Έχουν δημιουργηθεί ως πίνακες Word, με σκοπό να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να τα διαμορφώνει ανάλογα με τις συνθήκες και τις προσωπικές του ανάγκες, προσθέτοντας επιπλέον γραμμές ή και θεματικές. Οι επιπλέον θεματικές ωστόσο, θα πρέπει να επισημαίνονται με χρώμα για να γίνονται άμεσα αντιληπτές.
·         Ό,τι θεωρηθεί πως δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δεν συμπληρώνεται.
·         Τα δύο έντυπα παραμένουν στο αρχείο του Σχολείου και δίνονται στους εκπαιδευτικούς των τάξεων με μόνο σκοπό τη διδακτική παρέμβαση.
·         Τα συμπληρωμένα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο του Σχολείου, με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊσταμένου και έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε.
·         Εφιστάται η προσοχή για την αποφυγή υπερβολικής ή μη συμβατής χρήσης των συγκεκριμένων εργαλείων.