4/3/19

Ελληνική Γραμματική:Κατηγορία - Φωνολογία (Εξαιρετικό υλικό!)


Ελληνική Γραμματική:Κατηγορία -  Φωνολογία (Εξαιρετικό υλικό!)
Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνική γραμματικη φωνολογια
πηγη

Θέματα Γραμματικής στην κατηγορία ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤ-01Αφομοίωση των ρινικών συμφώνων στα όρια λέξεων

ΑΤ-02Παρουσία-αφομοίωση-ορθογραφία των ρινικών συμφώνων μέσα στη λέξη

ΑΤ-03Αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα

ΑΤ-12Δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων στην αρχή λέξης

ΑΤ-13Δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων στο μέσο λέξης

ΜΠ-03Έγκλιση τόνου

ΜΠ-06Νόμος της τρισυλλαβίας

ΒΣ-03Τονικό σχήμα αρσενικών και θηλυκών σε ος

ΒΣ-10Τα σύμφωνα της ελληνικής

ΒΣ-11Το φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής

ΒΣ-12Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων

ΒΣ-13Φωνητική απόδοση δίψηφων συμφώνων

ΒΣ-14Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων

ΒΣ-15Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

ΒΣ-16Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

ΒΣ-17Συμφωνικές πραγματώσεις του άτονου ι

ΑΤ-21Απαλοιφή του τελικού ν

ΑΤ-22Απαλοιφή φωνήεντος

ΑΤ-23Τονισμός επιθέτων: στηλοειδής τονισμός και λόγιες εξαιρέσεις

ΑΤ-24Τονισμός ρημάτων: συνέπειες του νόμου της τρισυλλαβίας στην κλίση του ενεστώτα και του αορίστου της μέσης φωνής

ΑΤ-17Τονισμός ρημάτων: η αύξηση κατά το σχηματισμό του παρατατικού και του αορίστου

ΑΤ-26Τονισμός ουσιαστικών και καταβιβασμός του τόνου

ΑΤ-27Ανομοίωση: ακολουθία δύο άηχων τριβόμενων → τριβόμενο και στιγμιαίο

ΑΤ-28Ανομοίωση στο σχηματισμό «αοριστικού» θέματος: τριβόμενο + /s/ → κλειστό + [s]

ΑΤ-29Ανομοίωση: ακολουθία δύο άηχων κλειστών → τριβόμενο + κλειστό


Πηγη