5/2/21

Σαββατοκύριακο με εκπαιδευτικό παιχνίδι

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή!

*Μην ξεχνάτε πάντα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα...όχι πολλές ώρες σε οθόνες!!

Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο

 

Ρήματα Ενεργητικής φωνής

 

Προπαίδεια 1 

Pull back the sling shot to hit as many targets as you can in Cannon Ball Multiplication | Multiplication.com

 

 Προπαίδεια 2 


Answering the Facts in Cave Run Multiplication | Multiplication.com