12/3/21

Διαδικτυακό παιχνίδι με τις εποχές και τους μήνες

Ταξίδι στις 4 εποχές παρέα με τη Σβούρα
πηγη


Εκπαιδευτικό παιχνίδι με τις εποχές και τους μήνες.

Ευκαιρία για εκπαιδευτικές ώρες μέσα από τον υπολογιστή.