22/2/23

Υλικό για την ορθογραφία

Κάποιες αναφορές σε ορθογραφικά λάθη και σε εννοιολογικές πολυσημίες της  γλώσσας μας - Neos Kosmos
πηγη


 Η ορθογραφία αποτελεί μία γνωστική ικανότητα, που δεν είναι έμφυτη αλλά αναπτύσσεται σταδιακά.

Ακολουθεί υλικό για χρήση

 

Ένας μικρός πρακτικός οδηγός ορθογραφίας

Ορθογραφία των καταλήξεων (-είτε, -είται και -ήστε, -είστε) 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου