16/9/14

ΑΞΙΖΕΙ....Το να προσφέρεις είναι η καλύτερη επικοινωνία! Beautiful Commercial From Thailand

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdiakonima.wpengine.netdna-cdn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fthumb.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.diakonima.gr%2F2013%2F09%2F17%2F%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B4%2F&h=260&w=470&tbnid=HQoRDnSPoL3ZNM%3A&zoom=1&docid=UJumvEGGRQrzqM&ei=fVAYVOrbE8GHPeyqgfgD&tbm=isch&ved=0CB8QMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=2794&page=1&start=0&ndsp=18

Ένα Βίντεο το οποίο αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε και να το κοινοποιήσετε ώστε να το μάθουν όλο και περισσότεροι. 


Είναι η αξία του να προσφέρεις!

Touching Thai Ad Shows How A Single Act Of Kindness Could Change Your Life.
The sentimental value of the offering