26/9/14

Πως η Οφθαλμοκίνηση σχετίζεται με τη δυσλεξία,ανάγνωση και το σύνδρομο απόσπασης της προσοχής;
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2F8fdfcf_1b486ce3fdd51080a7288a77d66d8dee.jpg_srz_325_360_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.visiontraining-thessaloniki.com%2F%23!tips-for-teachers%2Fc1c9s&h=360&w=325&tbnid=f3QgMy1NKoJZiM%3A&zoom=1&docid=RWod4gXwdNEoqM&ei=fw0lVPbFMamCzAP4y4DYCQ&tbm=isch&ved=0CFAQMygoMCg&iact=rc&uact=3&dur=688&page=3&start=40&ndsp=26
Η oφθαλμοκίνηση αντικατοπτρίζει τον τρόπο λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του εγκεφάλου, και όχι της όρασης. Επειδή οι νευρολογικές διαταραχές φανερώνονται  στην οφθαλμοκίνηση,  και επειδή και η Δυσλεξία και η Διάσπαση Προσοχής είναι νευρολογικής-κληρονομικής αιτιολογίας, γι’ αυτό και απεικονίζονται στην οφθαλμοκίνηση, από  την προσχολική ηλικία.Πηγή