22/9/14

Φθινόπωρο...εκπαιδευτικό υλικό για κατασκευές και κατανόηση.http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_0Qs9WIKnyYM%2FTJZe3ZCvExI%2FAAAAAAAAAD8%2FhzKwd_X4cH0%2Fs1600%2F%2525CE%2525A6%2525CE%2525B8%2525CE%2525B9%2525CE%2525BD%2525CF%25258C%2525CF%252580%2525CF%252589%2525CF%252581%2525CE%2525BF%252B-%252B%2525CE%252592.%252B%2525CE%2525A7%2525CF%252581%2525CF%252585%2525CF%252583%2525CE%2525BF%2525CF%252587%2525CF%25258C%2525CE%2525BF%2525CF%252585%252B001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwwwe-nhpiagwgeio-natasa.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fblog-post_19.html&h=1544&w=1584&tbnid=wZ7MFKqHpMICzM%3A&zoom=1&docid=-xz1mu20d1CVYM&ei=5MofVKzpNojJPMmvgdAP&tbm=isch&ved=0CGUQMygsMCw&iact=rc&uact=3&dur=824&page=3&start=30&ndsp=20
Υλικό για κατασκευές με χαρτί και πλούσιες ιδέες για διακόσμηση στην τάξη!