31/12/14

Ένα δώρο πριν φύγει το 2014...ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ!!!
Καταπληκτικό υλικό για να βοηθήσουμε τα παιδια με προβλήματα στην ορθογραφία!!!


http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffolsompsychiatry.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FHappy-Children-Picture-7.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpixgood.com%2Fhappy-children-pictures.html&h=1200&w=1200&tbnid=58Pikixl8P7YyM%3A&zoom=1&docid=ckEU5WDxWz5caM&ei=irijVM2fHYfMygPvkYGYCg&tbm=isch&ved=0CGQQMyg4MDg&iact=rc&uact=3&dur=2120&page=4&start=55&ndsp=22