18/12/14

Ένταξη παιδιών με Αυτισμό στο Γενικό Σχολείοhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd3vjk4jagnknqc.cloudfront.net%2Fuploads%2F2013%2F06%2FChildren-in-classroom.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpixgood.com%2Fchildren-classroom-images.html&h=1172&w=2084&tbnid=u6k6WBs16PFzNM%3A&zoom=1&docid=42xZ8yrlu6sq0M&ei=1Q6TVO7uNILoONfLgaAP&tbm=isch&ved=0CFcQMygrMCs&iact=rc&uact=3&dur=686&page=3&start=35&ndsp=20
Υπάρχουσες δομές ένταξης παιδιών με Αυτισμό στο Γενικό Σχολείο, προτάσεις καλών πρακτικών Συνεκπαίδευσης - Συνδιδασκαλίας(γνωστή ως παράλληλη στήριξη), Δομημένη Διδασκαλία και οι Συμπεριφορικές - Αναλυτικές προσεγγίσεις για παιδιά με Αυτισμό.Πηγή