15/12/14

ΔΥΣΛΕΞΙΑ! Ένα βίντεο που πρέπει να δούμε ΟΛΟΙ ! http://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.mint.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2Ffather-and-child.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mint.com%2Fblog%2Ffamily%2Fmintfamily-with-beth-kobliner-fathers-as-financial-role-models-062012%2F&h=317&w=554&tbnid=1bTJ8r2wCGmonM%3A&zoom=1&docid=d6qsYjZ_N9nbbM&ei=SPSOVNWGEszJPZSsgOgK&tbm=isch&ved=0CCoQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=726&page=1&start=0&ndsp=17
Ένα καταπληκτικό βίντεο που μας διδάσκει πώς η έγκαιρη διάγνωση είναι εξαιρετικά σημαντική


Μέσα από τα μάτια του πατέρα αλλά και του παιδιού, βιώνουμε πραγματικά μια ιστορία που συμβαίνει καθημερινά στα σπίτια πολλών ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα,ώστε να βρούνε τελικά τη λύση!

 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yummymummyclub.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Flarge%2Fpublic%2Ffield%2Fimage%2Fdad_on_dock_with_child.jpg%253Fitok%253DPfzzfDV_&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.yummymummyclub.ca%2Ffamily%2Fdaddy%2Fdaddy-stand-ins-when-other-people-can-be-dad-too&h=358&w=610&tbnid=YSxUkHDFcIU0_M%3A&zoom=1&docid=0eAOoXSj6rtAWM&ei=SPSOVNWGEszJPZSsgOgK&tbm=isch&ved=0CD4QMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=1012&page=2&start=17&ndsp=23
Αξίζει να το παρακολουθήστε :