9/12/14

Αυτισμός.."Εγχειρίδιο του γιατρού" Autism Physician Handbookhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wecarechildren.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F05%2Fafsp.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wecarechildren.org%2Fafsp&h=375&w=600&tbnid=JDSP93TxUb6PjM%3A&zoom=1&docid=fFbnlNIUIdhpDM&ei=kOeGVNG8CKu1ygPyrIKoAQ&tbm=isch&ved=0CCgQMygJMAk&iact=rc&uact=3&dur=1606&page=1&start=0&ndsp=17
Το «Εγχειρίδιο του Γιατρού για τον Αυτισμό» σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη φροντίδα των παιδιών με αυτισμό
Ελλείψει ενός βιολογικού δείκτη, ο αυτισμός μπορεί μόνο να εντοπιστεί με την παρατήρηση της συμπεριφοράς τού παιδιού και με την προσεκτική λήψη ιστορικού από τους γονείς
Αυτό το εγχειρίδιο έχει συνταχθεί βάσει των στοιχείων που παρείχαν πολλοί εμπειρογνώμονες από τα πεδία της εκπαίδευσης και της ιατρικής
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wecarechildren.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2FGirls-and-teacher.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wecarechildren.org%2Fafsp&h=1200&w=1600&tbnid=tmB1UXC0yV572M%3A&zoom=1&docid=fFbnlNIUIdhpDM&ei=kOeGVNG8CKu1ygPyrIKoAQ&tbm=isch&ved=0CDAQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1287&page=2&start=17&ndsp=24
Σκοπός τής H.A.N.S. είναι να βοηθά
οικογένειες με αυτισμό
με το να υποστηρίζει
τους γιατρούς και
άλλους επαγγελματίες
στην αναγνώριση, τη διάγνωση
και τη θεραπεία του αυτισμού.