18/3/15

Κάνε τη διαφορά...Μίλα τώρα!http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://medicaltv.eu/wp-content/uploads/2013/01/rsz_1rsz_bullying_001_21.jpg&imgrefurl=http://medicaltv.eu/%25CE%25BA%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B5-%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AC-%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%2584%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25B1/&h=235&w=600&tbnid=qpPh9-qZP1-foM:&zoom=1&docid=OpT9FCyeAfTr6M&itg=1&ei=JsUJVfjoNoTsaKHcgbgB&tbm=isch&ved=0CCcQMygJMAk
Ένα καταπληκτικό βίντεο που αξίζει να το δείτε!
Κοινοποιήστε το για να το δούνε περισσότεροι!
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.yousmile.gr/sites/default/files/new_picture.jpg&imgrefurl=http://www.yousmile.gr/en/node/1277&h=507&w=480&tbnid=AWALSxVlz4XRyM:&zoom=1&docid=nlFc6mll7k9EkM&itg=1&ei=JsUJVfjoNoTsaKHcgbgB&tbm=isch&ved=0CD8QMygXMBc