20/9/15

«Δεν βάζει τόνους!»: Πώς θα βοηθήσω το παιδί.

πηγή

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο που εμφανίζεται στους μικρούς αλλά και στους πιο μεγάλους μαθητές είναι η παράληψη των τόνων στις λέξεις. Αυτό δεν ισχύει μόνο σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η απροσεξία, ο πιεστικός χρόνος αλλά και το άγχος οδηγούν πολλές φορές στο να μην τονίζουμε τις λέξεις.
Τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση της ύπαρξης του τόνου, οπότε αυτό καθιστά πιο εύκολο το να μην θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε.
πηγή

Έξυπνα Κόλπα!


  • Οι εικόνες βοηθάνε πολύ στην κατανόηση. Ζωγραφίστε τον τόνο πάνω από την λέξη, έτσι θα τραβάει την προσοχή.

  • Χωρίστε τη λέξη σε συλλαβές και μετά βάλτε τον τόνο με διαφορετικό χρώμα.
  • Μπορείτε διαβάζοντας να φωνάζετε περισσότερο τον τόνο και έτσι το παιδί να συνδυάσει την οπτικοακουστική μέθοδο με την χρησιμότητα του τόνου. 
  •  Οι ψευδολέξεις. Χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση. Φτιάξτε συλλαβές που δεν βγάζουν νόημα χωρίς τόνους και δίπλα βάλτε λέξεις κανονικές με τόνους. Ζητήστε από το παιδί να τις διαβάσει, μετά ρωτήστε το ποια λέξη κατάλαβε καλύτερα.
  • Πέστε στο παιδί να βάλει σε κύκλο ή να υπογραμμίσει την συλλαβή με τον τόνο μαζί, στις λέξεις που θα του έχετε δώσει.

*Όταν αρχίσει να βελτιώνει την τεχνική του στους τόνους μέσα από λέξεις, προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι η πρόταση και μετά η παράγραφος.

Καούκη Μανίνα
Ειδική Παιδαγωγός
MA Special Education