7/9/15

Χωρικές έννοιες (Εκπαιδευτικές κάρτες)

Τα παιδιά υποβοηθούνται
- Να προσεγγίζουν βασικές χωρικές έννοιες όπως: πάνω από, κάτω από, μπροστά από, πίσω από, πλάι από, μέσα από, έξω από.
- Να προσανατολίζονται στο χώρο ανακαλύπτοντας και δημιουργώντας σχέσεις ανάμεσα στις προσωπικές τους κινήσεις και το άμεσο περιβάλλον.
- Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του χώρου, μέσα από την προσωπική τους κίνηση και να τις εκφράζουν με λέξεις, όπως: μπρος ,πίσω, γύρω, μέσα, πάνω, κάτω, πλάι κλπ.