3/6/17

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τον Ύπνο (On Line)Αποτέλεσμα εικόνας για sentiments kid games
πηγη
Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τον Ύπνο (On Line)

Παίξε με τον Daniel!

Βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν την διαδικασία του ύπνου.
Χρειάζεται να εξηγείτε τις οδηγίες γιατί δυστυχώς είναι στα αγγλικά (εξαιρετικό πρόγραμμα στην εκπαίδευση των αγγλικών), όμως με τη δική σας καθοδήγηση αποτελεί ένα πολύ ωραίο εργαλείο για εκπαίδευση!

Πατήστε  ΩΡΑ ΓΙΑ ΥΠΝΟ!