14/1/19

"Στρογγυλά με Αξία" Εξαιρετικό Υλικό για την εκπαίδευση των παιδιών στα κερμάτα του ευρώ (Φύλλα εργασίας)


Αποτέλεσμα εικόνας για χρήματα παιδι
πηγη
Το εκπαιδευτικό λογισμικό του έχετε στα χέρια σας απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, παρέχοντας του την «πρώτη ύλη» και σχέδια μαθημάτων νια να οργανώσει τη διδασκαλία του σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών του. Αποτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα 23 ωρών νια τη διδασκαλία των κερμάτων του ευρώ σε παιδιά με σοβαρές δυσκολίες μάθησης και σε παιδιά που το μαθησιακό τους προφίλ βρίσκεται στο στάδιο:
• των προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων
• της προ-γραφικής ανάπτυξης
• των προ-μαθηματικών εννοιών
• της μειωμένης ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής
• του προφορικού λόγου επιπέδου 3 λέξεων
• της ανάπτυξης της λεπτής κινητικότητας.
πηγη

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ενότητα α: Εξοικείωση με τη μορφή των κερμάτων

Επιστολή προετοιμασίας
Σχέδιο μαθήματος 1: Παρατήρηση των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 2: Κατάταξη των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 3: Κατασκευή των κερμάτων

Αξιολόγηση Α Ενότητας


Ενότητα β: Αυτόματη αναγνώριση των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 4: Περιγραφή των όψεων των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 5: Απτική αναγνώριση των όψεων των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 6: Αναγνώριση της αριθμητικής ταυτότητας των κερμάτων

Αξιολόγηση Β Ενότητας


Ενότητα γ: Εξοικείωση με την αξία των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 7: Αντιστοίχιση της αριθμητικής αξίας των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 8: Σειροθέτηση των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 9: Δίνουμε χρήματα, αγοράζουμε προϊόντα
Σχέδιο μαθήματος 10: Αντιστοίχιση της αγοραστικής αξίας των κερμάτων
Σχέδιο μαθήματος 11: Αναγνώριση της τιμής των προϊόντων
Σχέδιο μαθήματος 12: Η σκάλα των αγορών

Αξιολόγηση Γ Ενότητας
Πηγη