11/2/19

Πλούσιο Υλικό για τον Αυτισμό (Μέρος 1ο)


Αποτέλεσμα εικόνας για αυτισμός σχέσεις
Πηγη
Το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό»

Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα από το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού προγράμματος.Σχετική εικόνα
πηγη

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πώς να ανιχνεύσετε και να κατανοήσετε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.
Βασικοί Τομείς Ανάπτυξης
Φτιάχνοντας το προφίλ του παιδιού
Οδηγός για δασκάλους
Προωθώντας τη συναισθηματική ευημερία-ένας οδηγός για τα σχολεία

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πώς να χτίσετε σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους συνομηλίκους.
Φύλλο επικοινωνίας σχολείου-σπιτιού
Κοινωνική αλληλεπίδραση
Σύγκλιση Οικογένειας-Επαγγελματιών
ΔΑΔ και Οικογένεια-Κοινοτική Υποστήριξη

Πηγη