12/11/20

Εξαιρετικό υλικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού

 

Educational Background clipart - Number, Text, Yellow, transparent clip art
πηγη


Διαδραστικές ασκήσεις online για το Δημοτικό

 Γλώσσα Α’ Δημοτικού: Παίζω με γράμματα και λέξεις

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια 

Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Γλώσσα Δ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Γλώσσα E’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Μαθηματικά E’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα κεφάλαια

Η ορθογραφία των νέων ελληνικών – Θεωρία και online ασκήσεις 

Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

Online άσκηση ορθογραφίας για παιδιά Δημοτικού

Το επίθετο πολύς – πολλή – πολύ και το επίρρημα πολύ – Θεωρία και ασκήσεις

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

 Κουίζ γνώσεων στην ελληνική μυθολογία

 

Πηγη