27/11/20

Διηγούμαι και γράφω ιστορίες

ΕΝΟΡΙΟΝ: Μήπως η στάση που γράφει το παιδί σας δεν είσαι σωστή; Δείτε πώς  πρέπει να κάθεται ώστε να μην κουράζεται
πηγη


Διηγούμαι και γράφω ιστορίες

1ο βιβλίο

2ο βιβλίο

3ο βιβλίο

4ο βιβλίο

5ο βιβλίο 

 

Πηγή