2/7/21

Κοινωνικές Ιστορίες & Οδηγός Εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά

Φιλία στα παιδιά: Ποιες κοινωνικές δεξιότητες αναπτύσσουν μέσω του  παιχνιδιού με φίλους; - BORO από την ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ - boro.gr
πηγη


Aνάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών και οδηγός Eκπαιδευτικού.

3. Αισθήσεις και Σώμα