3/9/21

Δυσκολίες Μάθησης- Μνήμη

Πως να ενισχύσουμε την μνήμη του παιδιού μας - BEBEMOU
πηγη

 

Είναι γνωστό ότι η μνήμη, όπως και οι άλλες γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου, είναι μια λειτουργία ασκήσιμη (Μπαμπλέκου, 2003, σ. 214). Υπό ποια όμως έννοια; Είναι δυνατόν π.χ. με διάφορες δραστηριότητες να βελτιώσουμε τη χωρητικότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης και να αυξήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη μνημονική ικανότητα; Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατον, γιατί ούτε μπορούμε συστηματικά να ενισχύσουμε το νευρικό σύστημα ούτε και να αναζωογονήσουμε τα εγκεφαλικά κύτταρα (Πόρποδας, 2012, σ. 221). Συνεπώς, λέγοντας ότι χρησιμοποιούμε ορισμένες δραστηριότητες για να βελτιώσουμε την απόδοση της μνήμης μας, εννοούμε ότι οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στη βελτίωση ορισμένων παραγόντων που θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της μνήμης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι αυτές: που καλλιεργούν την προσοχή και την παρατηρητικότητα, οξύνουν την αντιληπτική ικανότητα, προκαλούν το ενδιαφέρον (γιατί παρουσιάζονται με παιγνιώδη μορφή τις περισσότερες φορές) και τέλος, δίνουν την ευκαιρία για ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών ή στρατηγικών με στόχο (κυρίως) την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη.

πηγή:  Ιωάννης Καραντζής 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 2

 

Πηγή