16/9/21

Πλούσιο υλικό για Β δημοτικού

How to Help Your Child With Reading | Understood - For learning and  thinking differences
πηγη


 Εξαιρετικό υλικό για Β δημοτικού

 

Το ρήμα "είμαι"


Ζώα
Ζώα κρι-κρι
Ταυτότητα καρέτα-καρέτα
Ζώα υπό εξαφάνιση

Επαγγέλματα
Παραδοσιακά επαγγέλματα (φύλλα εργασίας)
Παραδοσιακά επαγγέλματα (φύλλα εργασίας)
Κάρτες με ρήματα
Κατάλογος επαγγελμάτων
Μέσα - υλικά
Παραδοσιακά επαγγέλματα

 

 Γλωσσοδέτες

Ορθογραφία - Μέρες
Ορθογραφία - Μήνες
Παροιμίες

Δείτε όλο το υλικό

Πηγη