6/10/21

Παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασίας

Παιχνίδια εμπιστοσύνης, γνωριμίας και συνεργασίας - Υλικό 62 σελίδων για το  Νηπιαγωγείο - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
πηγη

Παιχνίδια εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
 
Πλούσιο υλικό που μπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε
 
Κύριος στόχος των παιχνιδιών εμπιστοσύνης και συνεργασίας
είναι η αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας