26/10/21

Διαδραστικά παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας

Διαδραστικά παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας, που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος "Ο ψηφιακός κόσμος της Προσχολικής Εκπαίδευσης"

Για τα παιχνίδια πατήστε στην εικόνα​ 
Picture
Το ρομπότ μιλάει με συλλαβές, με φωνήματαPicture
Εξάσκηση στις συλλαβές


Picture
Διάκριση πρώτης συλλαβής μιας λέξης


Picture
Ομοιότητα αρχικού φωνήματος
Picture
 Αναγνώριση- ταύτιση του αρχικού φωνήματος μιας λέξης

Picture
 Σύνθεση λέξεων από συλλαβές