1/11/21

Υλικό για συγκέντρωση και παρατήρηση

 Ιδέες για φύλλα εργασίας σε σχέση με την συγκέντρωση και την προσοχή.

Πλούσιο υλικό

Βρες τα αντικείμενα που σου δείχνει :

πηγη

πηγη

πηγη

πηγη

πηγη

πηγη