9/11/21

Κατανόηση κειμένου - Άκουσε την ιστορία και απάντησε στις ερωτήσεις

 Κατανόηση κειμένου


Διαδραστικός τρόπος για την κατανόηση κειμένου.

Άκουσε την ιστορία και μετά απάντησε στις ερωτήσεις με μορφή quiz.


Αφήγηση της ιστορίας:


Ερωτήσεις/Quiz