3/11/21

Υλικό για την οπτική αντίληψη και την ενίσχυση της συγκέντρωσης

 Εξαιρετικό υλικό για την βελτίωση της οπτικής αντίληψης καθώς επίσης και την ενίσχυση της συγκέντρωσης

Ψάξε μέσα στην εικόνα τα αντικείμενα και ζωγράφισέ τα:

πηγη

πηγη
πηγη

πηγη


πηγη


πηγη

πηγη