22/2/15

Αναπτυξιακή καθυστέρηση: Πού στοχεύει η πρώιμη παρέμβαση 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.ikidcenters.com/wp-content/uploads/2011/01/3481159_m.jpg&imgrefurl=http://www.ikidcenters.com/%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25AC%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%2584%25CF%2585%25CE%25BE%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25AE/&h=260&w=609&tbnid=FfdpoJIbpg1JQM:&zoom=1&docid=x9yxZrkNSZmHLM&ei=UNPpVLevOsXTygOghoGQCQ&tbm=isch&ved=0CB0QMygAMAA

Πρώιμη παρέμβαση είναι η εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς.

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση; 

Πρώιμη παρέμβαση είναι η εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς (γνωστικό, γλωσσικό, κινητικό, κοινωνικοποίηση και αυτουπηρέτηση). Η ενεργός συμμετοχή των γονιών, όπως και του ίδιου του παιδιού είναι απαραίτητη καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της παρέμβασης, που διαρκεί από 3 μήνες το ελάχιστο έως 2 χρόνια το μέγιστο.


Τι προκαλεί την αναπτυξιακή καθυστέρηση; 

Διάφοροι βλαπτικοί παράγοντες ευθύνονται για μια αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς. Η ανεύρεση και η εκτίμηση των παραγόντων που προκάλεσαν τη βλάβη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός παιδιού στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης.
Είναι απαραίτητο πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση να είναι γνωστά τα αίτια που προκαλούν κάποια αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Η λέξη αναπτυξιακή καθυστέρηση σημαίνει 'καθυστερημένο' παιδί;
Όχι βέβαια. Τα μεν 'καθυστερημένα' παιδιά παρουσιάζουν πάντα αναπτυξιακή καθυστέρηση. Τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση όμως δεν είναι πάντα 'καθυστερημένα'.


Μπορεί η αναπτυξιακή καθυστέρηση να θεραπευτεί;
Εξαρτάται από την αιτιολογία της καθυστέρησης αυτής και καθώς δεν είναι κάποια 'αρρώστια' δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποια 'θεραπεία'. Στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι να φτάσει το παιδί το μέσο όρο των παιδιών της ηλικίας του ή να αναπτύξει τις ικανότητές του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Υπάρχουν πολλά παιδιά που επιτυγχάνουν αυτό το στόχο και πάντως σίγουρα όλα παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.
Σε ποια ηλικία πρέπει ν΄ αρχίζει η πρώιμη παρέμβαση;
Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. Ποτέ δεν είναι 'μικρό' το παιδί για πρώιμη παρέμβαση εφ΄ όσον ούτως ή άλλως στοχεύει σε όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες. Είναι σίγουρο ότι όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βελτίωση που θα παρουσιάσει.
Τυπικά πάντως η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά έως 5 χρονών (χρονολογική ή αναπτυξιακή ηλικία).
 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2013/02/Parenting-a-Special-Needs-Child.jpg&imgrefurl=http://www.infokids.gr/2013/02/%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25B2%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25AD%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25BF/&h=431&w=650&tbnid=Cv_dd5bGHqJe7M:&zoom=1&docid=TajrLSsT4FxsyM&ei=UNPpVLevOsXTygOghoGQCQ&tbm=isch&ved=0CEAQMygbMBs
Πότε πρέπει να ζητήσει κανείς βοήθεια;
  • Εάν πιστεύουν οι γονείς ότι το παιδί τους είναι 'πίσω'
  • Εάν οι γονείς βλέπουν σημεία στην ανάπτυξη του παιδιού τους που τους ανησυχούν
  • Εάν ο παιδίατρος συμβουλεύσει τους γονείς να ζητήσουν ειδική βοήθεια
  • Εάν υπάρχει κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα ή αναπηρία
  • Εάν το παιδί ανήκει σε ομάδα 'υψηλού κινδύνου' π.χ. προωρότητα, πολύ χαμηλό βάρος γέννησης, κληρονομικότητα
  • Εάν υπάρχει κάποιος κληρονομικός παράγοντας ή οικογενειακό ιστορικό. 
Γράφει: Τσουκαλά Μαρινέλλα
Μ.Α., CCC-SLP, Παθολόγος Λόγου - Φωνής - Ομιλίας
Πηγή