28/2/15

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες για τη λεπτή κινητικότητα.pdfhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http://blogs.sch.gr/dimeidkor/files/2012/09/IMG_7596.jpg&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/dimeidkor/%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1/%25CE%25BF-%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25BF%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD/%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1/%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2583-%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583-%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583/&h=440&w=336&tbnid=pzkN0WDK-JcztM:&zoom=1&docid=7gckPAlNXX6fCM&ei=l83xVIiFK8WvPOWngKAP&tbm=isch&ved=0CCEQMygDMAM

 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες για τη λεπτή κινητικότητα.pdf