23/2/15

Τι είναι η μέθοδος Kumon και πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί να γίνει καλύτερος μαθητήςΤι είναι η μέθοδος Kumon και πώς μπορεί να βοηθήσει το παιδί να γίνει καλύτερος μαθητής
Η μέθοδος Kumon είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη παιδαγωγική μέθοδος. που βοηθάει το παιδί να αγαπήσει τη μάθηση, να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες, να μάθει να στηρίζεται στις δυνάμεις του και να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Πατέρας της μεθόδου αυτής είναι ο Ιάπωνας Toru Kumon (1914 – 1995), καθηγητής Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Toru Kumon πίστευε ότι σε κάθε παιδί υπάρχει η αγάπη για μάθηση. Με αυτή την αρχή δημιούργησε φύλλα εργασίας για το γιο του Takeshi, που ήταν τότε στη δευτέρα Δημοτικού. Ο Takeshi έλυνε καθημερινά μισή ώρα ασκήσεις, που ετοίμαζε ο πατέρας του ειδικά γι’ αυτόν. Επαναλάμβανε τις ίδιες ασκήσεις όσες φορές χρειαζόταν ώσπου να τις λύσει σωστά. Μετά από ένα χρόνο εξάσκησης μ’ αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να λύνει εξισώσεις. Στην έκτη Δημοτικού έλυνε ασκήσεις διαφορικού λογισμού και ολοκληρωμάτων. Το ίδιο πρόγραμμα εφάρμοσε και σε παιδιά της γειτονιάς του με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Η μέθοδος Kumon ήρθε στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια και αποτελεί ουσιαστικά μία μέθοδο αυτομάθησης, η οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο τα μαθηματικά και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η εξάσκηση της αριθμητικής ικανότητας αναπτύσσει και τη γενικότερη προσωπική ικανότητα και αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης του παιδιού στον εαυτό του.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://news.bbcimg.co.uk/media/images/73684000/jpg/_73684478_474480165.jpg&imgrefurl=http://www.bbc.com/news/health-26643823&h=351&w=624&tbnid=l8UQ-6T-1xX11M:&zoom=1&docid=VPsvMnXGQMFPzM&ei=sF7rVO2uKKagyAOE24C4DQ&tbm=isch&ved=0CCoQMygLMAs
Η εκμάθηση αυτή βασίζεται σε εξατομικευμένα προγράμματα: αυτό σημαίνει ότι για κάθε παιδί το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητές του. Το παιδί ασκείται καθημερινά με φυλλάδια ασκήσεων που αντιστοιχούν στις προσωπικές μαθησιακές του δυνατότητες. Τα φυλλάδια αυτά περιλαμβάνουν πράξεις προσεκτικά διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε το παιδί να περνάει από το εύκολο στο δύσκολο χωρίς πρόβλημα. Η καθημερινή άσκηση διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα το παιδιί πηγαίνει στο Κέντρο Kumon όπου ο κατάλληλος παιδαγωγός ελέγχει κάθε φορά την πρόοδό του, την αξιολογεί και προγραμματίζει τα επόμενα βήματα προόδου με το ανάλογο μαθησιακό υλικό. 
Ουσιαστικά, αν και η μέθοδος βασίζεται στα Μαθηματικά βοηθά το παιδί γενικότερα να αποκτήσει ικανότητα συγκέντρωσης αλλά και να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη μάθηση. Το πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά από πολύ μικρά, ακόμη και από την ηλικία των 3 ετών


Πηγή