19/2/15

Εξατομικευμένο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με αυτισμό στην γενική τάξη
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.blogcdn.com/www.parentdish.com/media/2013/08/child-teacher-1236x824.jpg&imgrefurl=http://www.parentdish.ca/2013/08/09/how-to-communicate-with-your-childs-teacher/&h=824&w=1236&tbnid=YXojmB38f84h0M:&zoom=1&docid=bopujYWjtNEwdM&ei=_NvlVNX5PMjOOv76gfgI&tbm=isch&ved=0CB8QMygAMAA
Καλές πρακτικές για δασκάλους ώστε να γίνει η ομαλή η ένταξη παιδιών με αυτισμό στην γενική τάξη.