18/6/15

Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό μέσω του συστήματος ABA (Applied Behavior Analysis)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://autismsolutions.org/wp-content/uploads/2012/11/Slider-Image-ABA.jpg&imgrefurl=http://autismsolutions.org/&h=360&w=960&tbnid=-I9K1A06hwk5aM:&zoom=1&docid=q9gkx-Yf7-iH6M&ei=h6WCVbbqNMKyUeaugNAG&tbm=isch&ved=0CB4QMygAMAA
Το παρακάτω βίντεο επιχειρεί να κάνει μια επισκόπιση της μεθόδου ABA (Applied Behavior Analysis) μέσω της οποίας ο θεραπευτής με την προτροπή προσπαθεί να κερδίσει την εκπαίδευση του παιδιού. Η επιβράβευση παίζει σπουδαίο ρόλο. Οι σημαντικές λέξεις που πρέπει να κρατήσουμε είναι προτροπή, απάντηση, ενίσχυση, διόρθωση.

http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/aba.2.jpg&imgrefurl=https://www.autismspeaks.org/blog/2012/03/26/federal-judge-rules-medicaid-must-cover-aba&h=317&w=342&tbnid=QoVac92gb3KrJM:&zoom=1&docid=BFeOI0i8f628ZM&ei=h6WCVbbqNMKyUeaugNAG&tbm=isch&ved=0CB8QMygBMAE
Το βίντεο μας δείχνει τα 5 πρώτα στάδια της εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό (Δοκιμή, παρέμβαση, ενίσχυση, προτροπή και γενίκευση).