4/6/15

Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό σύμφωνα με το σύστημα της Μοντεσσόρι (MEfA)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://autismquotient.com/wp-content/uploads/2014/06/montessori-method-autism-640x480.jpg&imgrefurl=http://autismquotient.com/montessori-method-for-autism-part-1/&h=480&w=640&tbnid=hRLQPfI7661NuM:&zoom=1&docid=cg5u81-TiOzKgM&itg=1&ei=3z5wVZ62AYXuUrizgIgE&tbm=isch&ved=0CDwQMygUMBQ
Είναι το λεγόμενο "MONTESSORI EDUCATION FOR AUTISM (MEfA) "

Το MEfA υποστηρίζει τις οικογένειες στο σπίτι και στην εκπαίδευση. 
Ενισχύει την εκπαίδευση και την κοινωνική αναπτυξη των παιδιών με αυτισμό.
Το MEfA βοηθά την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό (και των συνθηκών που σχετίζονται με τον αυτισμό), μέσω μεθόδων μάθησης και της εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε από την Maria Montessori:
παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στις οικογένειες και τους φροντιστές των παιδιών με αυτισμό.
     Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και εκπαίδευση,ψυχαγωγίας και αναψυχή για τα παιδιά με αυτισμό.
     προωθεί, διεξάγει και ενισχύει την συμμετοχή στην έρευνα για τον αυτισμό, και θα δημοσιεύει τα χρήσιμα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.
     συλλέγει και διαδίδει πληροφορίες σχετικές με τον αυτισμό και ανταλλάσσει τις πληροφορίες με άλλους φορείς που έχουν παρεμφερείς στόχους.Παρακολουθήστε ένα βίντεο με το σύστημα:


 http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.alisonsmontessori.com/v/vspfiles/photos/BK20-2.jpg&imgrefurl=http://www.alisonsmontessori.com/Autism_A_Montessori_Approach_p/bk20.htm&h=371&w=272&tbnid=oA-nlNH5P2foBM:&zoom=1&docid=TcuUUZ5VPwl5xM&ei=3z5wVZ62AYXuUrizgIgE&tbm=isch&ved=0CB8QMygBMAE
 Γενικές πληροφορίες για το σύστημα

MEfA Patron: Phyllis Wallbank MBE
Montessori Education for Autism (MEfA)
UK Charity Commission No: 1136552
Administration Office:
 Montessori House 135 Westcombe Hill, Blackheath,             London SE3 7DP United Kingdom
Tel: +44 (0) 208 305 2202 / +44  (0) 7710433994