17/5/17

Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού: Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτωνΑποτέλεσμα εικόνας για συναισθηματα
πηγη
Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού: Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

45 - 60 λεπτά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Δίνω τη μάσκα. Έκφραση συναισθημάτων.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Συζήτηση: Στιγμές που ένιωσα έντονα συναισθήματα. Εντοπίζοντας τα συναισθήματα και τις αιτίες που τα προκάλεσαν
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Οργανώνουμε την παρουσίαση έντονων συναισθημάτων με ρόλους.

http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Εντοπίζουμε συναισθήματα. Τρόποι αντιμετώπισης τους. Προετοιμασία αφίσας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Συζήτηση και ανταλλαγή. Ερωτήσεις κλειδιά. Χαρούμενα πρόσωπα, κατσουφιασμένα πρόσωπα, ουδέτερα πρόσωπα.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων στα τετράδια. Γράφουμε μια σύντομη ιστορία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να βοηθήσει τα παιδιά:
- να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν ότι είναι φυσιολογικό για όλους τους ανθρώπους να νιώθουν διάφορα έντονα συναισθήματα κατά καιρούς.
- να βρουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν δημιουργικά τα έντονα αυτά συναισθήματα.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ
  • μολύβια, στυλό, χαρτιά.
  • έναν πίνακα, μεγάλα χαρτιά σε πίνακα και χοντρούς μαρκαδόρους.
  • το κουτί με τις λέξεις συναισθημάτων και αισθημάτων από το τελευταίο μάθημα.
  • ένα σετ καρτών για το χωρισμό των παιδιών σε πέντε ομάδες - πέντε κάρτες με επικεφαλίδες έντονα συναισθήματα - Θυμός, Αγάπη, Φόβος, Χαρά, Ζήλια (χρησιμοποιήστε Μίσος ή Θλίψη για μια επιπλέον ομάδα εάν έχετε μεγάλη ομάδα).
  • Επίσης κάρτες με λέξεις για την κάθε επικεφαλίδα ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που  επιθυμείτε σε κάθε ομάδα, για παράδειγμα: με το θυμό μπορείτε να βάλετε κακόκεφος, εκνευρισμένος, θυμωμένος, ευερέθιστος - χρησιμοποιήστε τις λέξεις των παιδιών και χρωματίστε διαφορετικά τις κάρτες, ανά κατηγορίες, για να διευκολύνετε τα παιδιά, εάν χρειάζεται.
  • Ή, για τα μικρότερα παιδιά, ομάδες καρτών με χαρούμενα, λυπημένα, θυμωμένα πρόσωπα κλπ.
  • τα ατομικά τετράδια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν δύο περιπτώσεις που ένιωσαν έντονα συναισθήματα. Να τις καταγράψουν στα τετράδια τους και να τα φέρουν στην τάξη.
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Επαναλάβετε το σκοπό του σημερινού μαθήματος. Μιλήστε με τα παιδιά για την κοινοτοπία των αισθημάτων και συναισθημάτων και την ανάγκη μας να τα εκφράσουμε.
Εισαγωγική Δραστηριότητα
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Δίνω τη μάσκα. Πείτε στα παιδιά ότι θα δείξετε ένα συναίσθημα με την έκφραση σας, το οποίο θα μεταβιβάσετε στο παιδί που κάθεται δίπλα σας. Αυτό το άτομο μπορεί να το δώσει κατευθείαν ή να φωνάξει «Αλλαγή!» και να δείξει άλλο συναίσθημα που θα μεταβιβαστεί μετά στον επόμενο. Μιλήστε με τα παιδιά για το πώς ένιωσαν όσο έκαναν αυτή την άσκηση.
Δραστηριότητα 1
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Ζητήστε από τα παιδιά να μιλήσουν για την άσκηση που έκαναν κατά την Προεργασία του μαθήματος και για τα έντονα συναισθήματα που ένιωσαν. Καταγράψτε τις απαντήσεις τους. Πιθανές ερωτήσεις: Τι προκάλεσε τα συναισθήματα; Πώς σας επηρέασε; Τι συνέβη στο σώμα σας; Τι κάνατε; Εξηγήστε γιατί τα έντονα συναισθήματα αλλάζουν τον τρόπο που αισθάνεται και συμπεριφέρεται το σώμα μας.
Δραστηριότητα 2
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες και αναθέστε από ένα έντονο συναίσθημα στην κάθε ομάδα, π.χ. Θυμός, Αγάπη, Ζήλια, Φόβος, Χαρά. Τα παιδιά ετοιμάζουν παρουσίαση ρόλων για να δείξουν τα συναισθήματα τους. Παροτρύνετε τα να επιλέξουν μια ιστορία που να ταιριάζει με μια από τις εμπειρίες τους. Η ομάδα συζητά και βρίσκει τρόπους με τους οποίους ανταποκρίνεται στο συναίσθημα αυτό. Πιθανές ερωτήσεις: Τι κάνετε; Τι λέτε; Πότε μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια; Σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια;
Σημείωση για τους εκπαιδευτικούς: Τα παιδιά θα εκδηλώσουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των έντονων συναισθημάτων - οι οποίοι θα διαφέρουν από παιδί σε παιδί, παρ' όλα αυτά η συνένωση των ιδεών θα ήταν χρήσιμη.
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Καλέστε τα παιδιά να παρατηρήσουν τις εκδηλώσεις των άλλων παιδιών, και να κάνουν δημιουργικά σχόλια. Πιθανές ερωτήσεις: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος δημιουργικής αντιμετώπισης των έντονων συναισθημάτων; Πρέπει όλα τα συναισθήματα να τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο; Παρουσιάζουν όλα δυσκολίες; Υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσετε τους φίλους σας όταν έχουν να αντιμετωπίσουν έντονα συναισθήματα; Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν καλύτερα εκείνοι;
Για τα μικρότερα παιδιά:
Ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν την εικόνα κάποιου που είναι χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος, κάποιου που ζηλεύει. Μιλήστε μαζί τους για τις εικόνες τους και για τρόπους αντιμετώπισης των συναισθημάτων.
Συνέχεια και αξιολόγηση
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
http://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gifhttp://paroutsas.jmc.gr/project/protect/images/wpegq3b6.gif
Συζήτηση και ανταλλαγή. Πιθανές ερωτήσεις:
Ποια είναι τα έντονα αισθήματα/συναισθήματα που νιώθετε συχνότερα; Τι έχετε μάθει για την αντιμετώπιση των έντονων συναισθημάτων σήμερα; Τι θα δοκιμάσετε μόνοι σας; Ζητήστε από τα παιδιά να σχεδιάσουν χαρούμενα, λυπημένα ή ουδέτερα πρόσωπα ανάλογα με το πώς αισθάνονται για το σημερινό μάθημα.
Εργασίες για το σπίτι και την οικογένεια

Ζητήστε από τα παιδιά:
- να καταγράψουν σκέψεις και συναισθήματα στα ατομικά τους τετράδια.
- να γράψουν μια ιστορία για κάποιο παιδί που χάνει κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο, τα διάφορα συναισθήματα που νιώθει ο ήρωας/η ηρωίδα τους και τρόπους αντιμετώπισης τους.
Επιπλέον εργασίες

Τα παιδιά θα μπορούσαν:
- να φτιάξουν ένα βιβλίο για την τάξη, με ιστορίες, ποιήματα, ζωγραφιές που να έχουν σχέση με «Έντονα συναισθήματα» και να ζητήσουν τη συμμετοχή των οικογενειών τους.
- να φτιάξουν μια ιστορία για συναισθήματα, με χρώματα και λέξεις, για να την κρεμάσουν στον τοίχο της τάξης.
να αρχίσουν να ερευνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους σχετικά με το χωρισμό, την απώλεια και τη θλίψη μέσα από τη μουσική, το θέατρο και τη λογοτεχνία.