19/9/17

"Πρόγραμμα Αλφαβήτα" Εκπαίδευση μέσα απο οπτικοακουστική εφαρμογήhttps://artnsoft.files.wordpress.com/2011/03/exampleform2.png
πηγη
"Πρόγραμμα Αλφαβήτα" Εκπαίδευση μέσα απο οπτικοακουστική εφαρμογή

Ένα πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρώτο-σχολικής ηλικίας. Σκοπός του είναι η πρώτη επαφή των παιδιών με τα γράμματα της αλφαβήτου.
Μέσω του παιχνιδιού της ορθογραφίας μπορεί να προχωρήσει σε Α και Β Τάξη του Δημοτικού ως πρόγραμμα εκμάθησης.
Μιλάει με την φωνή που έχουμε ηχογραφήσει για τις λέξεις. Διαφορετικά επιλέγει αυτόματα την Ελληνική φωνή του Υπολογιστή. Μπορεί να κάνει μετάφραση της λέξης στα Αγγλικά και να την εκφωνήσει.

Κατέβασμα Βάσης Δεδομένων με εικόνες και ήχους. (προαιρετικά)


Πηγη