21/9/17

Οπτικοκινητικός Συντονισμός - Ιδέες για δραστηριότητες!Οπτικοκινητικός Συντονισμός - Ιδέες για δραστηριότητες!

Αποτέλεσμα εικόνας για visual coordination craft pinterest
πηγη
Excellent article about Visual Perceptual Skills: 9 different kinds, how to know if a kid struggles with each one, and how to improve each one.
πηγη

Feinmotorik Aufgaben, Material auf Linien legen, Schwungübungen, Deutsch, schreiben, Vorübungen, Vorläuferfertigkeiten, leicht, praktisch, Vorschule, Klasse 1
πηγη
Творчество при помощи бумажных тарелок
πηγη
Caterpillar Craft | Click Pic for 22 DIY Spring Crafts for Kid to Make | Easy Spring Craft Ideas for Toddlers
πηγη

Transfert de noix avec pince à spaghettis (PS/MS Nathaliell)
πηγη
Κέντημα!
πηγη
use blocks and masking tape to makes shapes on the floor
πηγη

The manipulative for this weeks #ToolsForLearning is small toys. I couldn't resist making a play activity based on Adam's favourite small toy of all time - the toy car! As we have very few shape adventures I decided to create a Learning Shapes With Toy Cars activity.
πηγη
.
πηγη
Scuola forme
πηγη