23/9/17

Ιδέες για Sensory δραστηριότητες, κατάλληλες για παιδιά με ΑυτισμόΙδέες για Sensory δραστηριότητες, κατάλληλες για παιδιά με Αυτισμό

Sensory hands. Could be used for 1:1. Use balloons and try to ID what is inside.
πηγη

לוח תחושות
πηγη
Make your own bead box for sensory input and kids with Autism. Clear and easy to follow directions. Read more at: http://littlemisskimberlyann.blogspot.com/2012/11/bead-box-for-sensory-input-and-kids.html
πηγη
Lego learning games - exploring Lego and play dough. This is a great activity for sensory play, imaginative play, letter recognition and sight words. This would be great to use in an autism classroom while learning long vowel sounds with silent E.
πηγη
# 13- emergent writing I would use this in a writing center. Standard LL 7: Develop familiarity with writing implements, conventions, and emerging skills to communicate through written representations, symbols, and letters. LL 7 Indicators: • Use a variety of writing tools in an appropriate manner showing increasing muscular control. (4.1)
πηγη
Calming Sensory Bottles Fill bottle one-fourth to one-third full with light corn syrup.  Add mylar (shiny) confetti in the shape or shapes of your choice. Seal tightly using hot glue if available.  Why It Is Calming Try it and you?ll see! The syrup glides down the sides of the bottle very slowly; bringing the confetti right along. No wonder this one is sometimes called a Stress Bottle!  This is one of the kids crafts that is great for a child with ADHD when his or her mind seems to b...
πηγη
Loom Band Sensory Bottle
πηγη
56 Sensory Play Ideas For Babies
πηγη