22/9/18

Έντυπα και βιβλία για τον αυτισμό από το ΚΕΔΔΥ Αχαΐας


Αποτέλεσμα εικόνας για autism
πηγη

Έντυπα και βιβλία για τον αυτισμό από το ΚΕΔΔΥ Αχαΐας 

Στη σελίδα του ΚΕΔΔΥ  Αχαΐας  μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε 15  έντυπα για τον αυτισμό.
Κάποια από τα έντυπα περιέχουν  συνδέσμους με διαγνωστικά εργαλεία για παιδιά μικρής ηλικίας.
Τα έντυπα είναι τα παρακάτω:
1.Αυτισμός
2. Το φάσμα του αυτισμού. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ένας οδηγός
για την οικογένεια. Στέργιος Νότας
3. Κατανοώντας τον αυτισμό ΙΚΙΔ
4. Εγχειρίδιο του Γιατρού για τον Αυτισμό
5. Βιβλίο Αυτουποστήριξης για ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού
6. ΑΠΠΣ Αυτισμός
7. Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα
άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις. Σοφία Μαυροπούλου
8. Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και
εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Ατομικό
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
9. Οδηγός πρακτικής άσκησης
10. Αυτισμός: ξανα-ανακαλύπτοντας τον τροχό
11. Καλλιόπη Τσακπίνη. Ο Φώτης και η Φωτεινή. Μια ιστορία για ένα παιδί με
αυτισμό.
12. Αρχεία εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής και
εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
έργων ή άλλων δράσεων για μαθητές με αυτισμό και προβλήματα προσοχής
και συγκέντρωσης
13. Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες με αυτισμό
14. Αναπηρία και οδηγός δεξιοτήτων: Αυτισμός
15. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα».
Βιβλίο περιλήψεων