29/9/18

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Εκπαίδευσης παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αναγνώριση, Έκφραση και Ρύθμιση Συναισθημάτων.


Αποτέλεσμα εικόνας για αναγνωριση συναισθηματων
πηγη

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Εκπαίδευσης παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αναγνώριση, Έκφραση και Ρύθμιση Συναισθημάτων.

Σχετική εικόνα
πηγη

Εισαγωγή: Η δεξιότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, να κατανοεί τον κόσμο και να επικοινωνεί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Τα συναισθήματα ρυθμίζουν τόσο τον εσωτερικό κόσμο, όσο και τις αλληλεπιδράσεις με τον εξωτερικό κόσμο, δηλαδή την επικοινωνία με τα άτομα γύρω μας. Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική πρόταση σχεδιάστηκε για να διερευνήσει την αναγνώριση, την έκφραση και τη ρύθμιση των συναισθημάτων σε ένα παιδί που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Μεθοδολογία Έρευνας: Για τις ανάγκες τις διερεύνησης του σκοπού της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 10 εβδομάδων. Το υλικό παρέμβασης έχει αντληθεί από τη σχετική βιβλιογραφία και υλοποιείται μέσω της διδασκαλίας των τριών επιπέδων των πρωτογενών/βασικών συναισθημάτων. Για την διασφάλιση έγκυρων και αξιόπιστων ευρημάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος διενεργήθηκε τριγωνοποίηση δεδομένων καθώς αξιοποιήθηκαν ευρήματα από τη χορήγηση των κριτηρίων επίδοσης (pre-test και post-test), με τέτοια χρονική απόσταση ώστε να μην υπεισέρχεται αλλοίωση των ευρημάτων (memory effect) και διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε έναν εκ των γονέων καθώς και στην ειδική παιδαγωγό του υπό μελέτη παιδιού. Αποτελέσματα: Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων κατέδειξε σημαντική αποτελεσματικότητα σχετικά με την αναγνώριση και κατονομασία βασικών-πρωτογενών συναισθημάτων, όπως η χαρά και η έκπληξη. Σημαντική δε δυσκολία υπήρξε ως προς τα συναισθήματα του φόβου, της λύπης και του θυμού. Συμπεράσματα: Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με ΔΑΦ παρά τα ουσιαστικά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο συναισθηματικής αναγνώρισης και έκφρασης μπορούν να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες τουλάχιστον για τα πρωτογενή συναισθήματα. Ωστόσο, κάτι ανάλογο δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί για τη ρύθμιση των συναισθημάτων.
(PDF) Πρόγραμμα Συναισθηματικής Εκπαίδευσης παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αναγνώριση, Έκφραση και Ρύθμιση Συναισθημάτων.. Available from: https://www.researchgate.net/publication/325107666_Programma_Synaisthematikes_Ekpaideuses_paidiou_me_Diatarache_Autistikou_Phasmatos_Anagnorise_Ekphrase_kai_Rythmise_Synaisthematon [accessed Sep 29 2018].

*ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ DOWNLOAD για να κατεβάσετε όλο το αρχείο PDF 30 σελίδες. 

Διαβάστε το άρθρο

Πηγη