29/7/20

Τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο την προσαρμογή των παιδιών με ΔΕΠΥ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Adult ADHD Testing and Diagnosis: Knowing Can Be a Performance ...
πηγη

Τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο την προσαρμογή των παιδιών με ΔΕΠΥ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Εργασία η οποία έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός πλάνου παρέμβασης με στόχο : την αποτελεσματική παρακολούθηση της διδακτέας ύλης από το μαθητή με ΔΕΠΥ

Για να μπορέσετε να δείτε το αρχείο πατήστε ΕΔΩ