31/7/20

Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια


Time Tables Game on the App Store
πηγη

Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια
 
Υλικό για την προπαίδεια

Φύλλα εργασίας

Για να μπορέσετε να δείτε το υλικό πατήστε στο σύνδεσμο:

pdf Η προπαίδεια. Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια. Παιχνίδια μαθηματικών της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού. (1.46 MB)