29/7/15

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής για το Δημοτικό (Υλικό) 2
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://fabaupairagency.co.za/wp-content/uploads/2014/08/Career-in-Child-Care-Working-with-young-children11.jpg&imgrefurl=http://fabaupairagency.co.za/child-care-courses-au-pair-career/&h=1016&w=1536&tbnid=eKev2c8IwAHZdM:&docid=G9rzL4LGDfVmxM&ei=sIS4VZCRCYL9swHx-omoBg&tbm=isch&ved=0CCkQMygLMAtqFQoTCJCpo7Xs_8YCFYL-LAodcX0CZQ

Προγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής για παιδιά δημοτικού

Έτοιμα φύλλα εργασίας

Συνεχίζουμε με το 2ο Μέρος....