4/7/15

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή Δυσφασία ή Παιδική Αφασίαhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.skylawnmemorialparksanmateo.com/images/medium/742992.png&imgrefurl=http://www.skylawnmemorialparksanmateo.com/blog/2013/august/tips-for-helping-your-child-understand-loss.aspx&h=370&w=555&tbnid=uoUzYIR1qKqkOM:&zoom=1&docid=L2CEPmf-jeZARM&ei=o9WXVbbKAciNsAHE7LWYDQ&tbm=isch&ved=0CC0QMygQMBA
Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαταραχή στην κατάκτηση της γλώσσας με τη μορφή καθυστέρησης ή δυσλειτουργίας ή και των δύο, η οποία δε συνοδεύεται από άλλες διαταραχές, όπως η νοητική καθυστέρηση, η βαρηκοΐα, ο αυτισμός, οι κινησιακές δυσλειτουργίες και οι νευρολογικές ή ψυχολογικές διαταραχές
Η ειδική γλωσσική διαταραχή μπορεί να είναι εκφραστικού τύπου, αντιληπτικού τύπου ή μικτή. Στο DSM – IV υπάρχει η διαταραχή εκφραστικού τύπου και η μικτή, ενώ στο ICD – 10 υπάρχει η εκφραστικού τύπου και η αντιληπτικού τύπου (DSM – IV, ICD – 10).

Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Η μορφολογία είναι σημαντικά διαταραγμένη.
 Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή συναντούν δυσκολίες με
Ø  τη χρήση των άρθρων,
Ø  τις καταλήξεις ονομάτων και ρημάτων,
Ø  τη χρήση του σωστού χρόνου των ρημάτων
Η συντακτική δομή είναι απλοποιημένη.
Ø  Συνήθως περιορίζεται στη δομή Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο.
Ø  Πολλές φορές οι λέξεις τοποθετούνται τυχαία στη φράση.
Ø  Παραλείπονται οι σύνδεσμοι, οι αντωνυμίες, ενώ είναι μειωμένη η χρήση ερωτηματικών προτάσεων
Το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο
Ø  υπάρχουν δυσκολίες εκμάθησης νέων λέξεων
Ø  αργούν να κατακτήσουν τις πρώτες λέξεις
Ø  να κάνουν συνδυασμούς λέξεων
Ø  δυσκολεύονται στην εύρεση της κατάλληλης λέξης
Ø  κάνουν λάθη κατονομασίας π.χ τραπέζι αντί καρέκλα  ή καράκλα αντί καρέκλα
Στη συζήτηση
Ø  δεν παίρνουν πρωτοβουλίες (έναρξη θέματος)
Ø  οι απαντήσεις τους είναι πολλές φορές εκτός θέματος
Ø  δε χρησιμοποιούν ερωτήσεις
Ø  δεν αυτοδιορθώνουν τα λάθη τους
Ø  δε χρησιμοποιούν όρους ευγενείας


Μη- Γλωσσικά χαρακτηριστικά

ü  Ο μη-λεκτικός δείκτης νοημοσύνης είναι στα φυσιολογικά όρια Συνήθως υπάρχει διαφορά μεταξύ λεκτικού και μη-λεκτικού δείκτη νοημοσύνη
ü  Συμβολικό παιχνίδι κατώτερο της χρονολογικής τους ηλικίας, ίδιας ποιότητας με παιδιών μικρότερης ηλικίας
ü  Περιορισμένη ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης
ü  Δυσκολίες στη βραχύχρονη μνήμη.
ü  Κινητική αδεξιότητα και αργές κινητικές απαντήσεις

Πηγή