28/7/15

Πρόγραμμα Συναισθηματικής αγωγής για το Δημοτικό (Υλικό)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.pbs.org/parents/education/files/2012/02/467x267-kindergartenclass-ts.jpg&imgrefurl=http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-tips/qualities-of-a-good-classroom-young-child-and-kindergartner/&h=267&w=467&tbnid=ysXU5WqG3wiqrM:&docid=5N78mQNSDyAVNM&ei=SmC3Vd6UFMudsgGfi4bICA&tbm=isch&ved=0CB8QMygCMAJqFQoTCN7hmMjV_cYCFcuOLAodn4UBiQ
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής για παιδιά δημοτικού

Έτοιμα φύλλα εργασίας

Ξεκινάμε με την εισαγωγή, έπονται τα επόμενα κεφάλαια.