21/11/18

Σειροθέτηση εικόνων με περιγραφή και αιτιολογία (Ασκήσεις για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Λογοθεραπεία)Σειροθέτηση εικόνων με περιγραφή και αιτιολογία 

(Ασκήσεις για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Λογοθεραπεία)

Ζητάμε από το παιδί να μας εξιστορήσει τα γεγονότα που βλέπει και να αιτιολογήσει τη σειρά τους.
Μπορεί να κάνει την άσκηση και γραπτά, αφού έχει κολλήσει σε ένα χαρτί τις εικόνες με τη σωστή σειρά. 

Εικόνες με ανάλογη δυσκολία.

folyamatkártyák/láncmesék - Kollár Orsi - Picasa Web Album
πηγη
folyamatkártyák/láncmesék - Kollár Orsi - Àlbums web de Picasa
πηγη
Foto:
πηγη

Fotoğraf:
πηγη
Archivo de álbumes
πηγη
folyamatkártyák/láncmesék - Kollár Orsi - Picasa Web Albums
πηγη
Καούκη Μανίνα
Ειδική Παιδαγωγός/Life Coach/Συγγραφέας
MA Special Education
Ιατρική Ψυχολογία Παν. Αθηνών