22/11/18

Καταληκτική Ορθογραφία (Υλικό)


Καταλήξεις  πληθυντικού  των  ουσιαστικών   pdf
Καταληκτική   Ορθογραφία  
θηλυκά  σε    και  ουδέτερα  σε  
Κατεβάστε  PDF

Καταλήξεις   σε    -η     -ι   -οι

Κατεβάστε  το  PDF
Καταλήξεις    σε   -ο     και   - ω
Κατεβάστε   το  PDF