5/11/18

Προπαίδεια: Ασκήσεις με κύκλους (Φύλλα εργασίας)Αποτέλεσμα εικόνας για προπαιδεια
πηγη

Προπαίδεια: Ασκήσεις με κύκλους

Στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορείτε να βρείτε δωρεάν για εκτύπωση ασκήσεις προπαίδειας για τους αριθμούς από το 1 έως το 12, σε κύκλους.
Στο κέντρο του κύκλου υπάρχει ο αριθμός της προπαίδειας που μας ενδιαφέρει και περιφερειακά υπάρχουν οι υπόλοιποι αριθμοί. Το παιδί θα πρέπει να συμπληρώσει τον κύκλο με τα σωστά αποτελέσματα.
Παρέχονται δωρεάν σε PDF και μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε όσες φορές θέλετε.