15/4/15

Το μάθημα της Ιστορίας πλέον το.....Ακούς! (Εξαιρετικό υλικό)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.alfavita.gr/sites/default/files/29912a20.jpg&imgrefurl=http://www.alfavita.gr/arthra/%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B1%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25BB%25CF%258E%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D&h=478&w=400&tbnid=Br1Trq1E86cK8M:&zoom=1&docid=aCktpxoFpVL72M&ei=gTkuVbmWBoXdauCIgcgN&tbm=isch&ved=0CH4QMyhXMFc
Μια καταπληκτική ιδέα του 17ου Δημοτικού Σχολείο Ρόδου, αλλάζει τα δεδομένα στην εκπάιδευση των μαθητών. Πλέον το μάθημα της ιστορίας μπορεί ένας μαθητής να το ακούσει και να το διαβάσει, βοηθώντας τον, έτσι να το κατανοήσει καλύτερα.
Είναι ένας τρόπος που πολλά παιδιά τα βοηθάει να το μάθουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα!
Πολλοί γονείς μας ζητάτε να σας προτείνουμε νέους τρόπους διδασκαλίας ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας.
Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να ακούσουν το μάθημα της ιστορίας.
Αξίζει ένα μεγάλο Μπράβο στην κοινότητα του σχολείου για την πολύ καλή ιστοσελίδα!


http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://s0uel.files.wordpress.com/2011/03/history_book.jpg&imgrefurl=https://s0uel.wordpress.com/category/%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC/&h=675&w=900&tbnid=Q4lzcmZnKul9dM:&zoom=1&docid=soX60r-xLq3YSM&ei=gTkuVbmWBoXdauCIgcgN&tbm=isch&ved=0CCkQMygMMAw
Ιστορία Γ τάξη Δημοτικού

Ιστορία Δ τάξη Δημοτικού

Ιστορία Ε τάξη Δημοτικού

Ιστορία ΣΤ τάξη Δημοτικού