17/4/15

Τι λέει ο Κατρούγκαλος για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών σε Ειδικό Σχολείοhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.paraskhnio.gr/wp-content/uploads/2014/05/sxoleia.jpg&imgrefurl=http://www.paraskhnio.gr/megala-kena-se-oloimera-kai-eidika-sxo/&h=370&w=660&tbnid=MPTsHxh6xqEDMM:&zoom=1&docid=VoTmoRyg8odfAM&ei=ORkxVfD2LoHjat7xgeAN&tbm=isch&ved=0CHwQMyhUMFQ

 

Είχε χορηγηθεί έγκριση πρόσληψης 12.500 αναπληρωτών σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση

Με δυο αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, στις 8 Σεπτεμβρίου και στις 29 Δεκεμβρίου του 2014 χορηγήθηκε έγκριση για πρόσληψη δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) Αναπληρωτών Ωρομισθίων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την Α/θμια, Β/θμια, την Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2014-15.
Τα παραπάνω αναφέρει σε έγγραφό του που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση για τις μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικού του Ειδικού Σχολείου Βόνιτσας.
Επίσης ο κ. Κατρούγκαλος κάνει γνωστό ότι προκειμένου να καταρτισθεί ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2015, εξεδόθη από την Υπηρεσία εγκύκλιος περί διορισμών/ προσλήψεων τακτικού προσωπικού (ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/ 295/ οικ/7058/ 11-3-2015) κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που αφορούν σε εκκρεμότητες από οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή τους φορείς με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, σε συνδυασμό πάντα με την ύπαρξη πραγματικών αναγκών πρόσληψης προσωπικού.
Οι ανωτέρω εκκρεμότητες θα συνεκτιμηθούν με τα αιτήματα στελέχωσης που θα υποβάλλουν οι φορείς, ώστε στη συνέχεια η Υπηρεσία του Υπουργείου να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αφορούν αποκλειστικά στην ορθολογική κατανομή των θέσεων του προσωπικού με βάση τα ως άνω αιτήματα των φορέων.
Ο κ. Κατρούγκαλος ενημερώνει τον ερωτώντα βουλευτή ότι κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας προς το οποίο επίσης απευθύνεται η ερώτηση.
Καλόγηρος Βασίλειος

 Πηγή